Vol 10, No 2 (2019)

Periode November

DOI: http://dx.doi.org/10.33387/hjp.v10i2

Daftar Isi

Artikel

Rahmah DO Subuh, sunaidin ode mulae
PDF
364-374
Rusli M Said
PDF
427-436
Arisa Murni Rada, Salha Marsaoly
Fatma Laha, Faissal Malik
Yahya Yunus, Amirudin Umasangadji
Anshar Anshar, Rusdin Alauddin
Husen Alting