Vol 10, No 2 (2019)

Periode November

DOI: https://doi.org/10.33387/humano.v10i2

Daftar Isi

Artikel

Rahmah DO Subuh, sunaidin ode mulae
PDF
417-425
Rusli M Said
PDF
426-436
Arisa Murni Rada, Salha Marsaoly
PDF
437-446
Fatma Laha, Faissal Malik
PDF
447-456
Yahya Yunus, Amirudin Umasangadji
PDF
457-467
Anshar Anshar, Rusdin Alauddin
PDF
468-478
Husen Alting
PDF
478-490