Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan,

Author Details

Abubakar, Salim, Indonesia