Vol 14, No 2 (2016)

Edisi Juni 2016

DOI: https://doi.org/10.33387/j.edu.v14i2

Daftar Isi

Artikel

Saprudin ., In Hi. Abdullah, Ade Haerullah, A. Rasid Saraha
PDF
Jainudin Abdullah
PDF
Dahri Hi. Halek
PDF
Kodrat Hi. Karim
PDF
Emmi Bessy
PDF
Hery Suharna, Agung Lukito Nusantara, I Ketut Budayasa
PDF
Nurhamsa Mahmud, Rita Samad
PDF
Hariman Hi. Djumat
PDF
Darling Surya Alnusra
PDF
Arif Yakub, Rafik M. Abasa
PDF
Irsan Habsyi
PDF
Farida Samad
PDF
Andi Suaema
PDF
Suhardi Abdullah
PDF